Kemper

Het beton van de toekomst 

Bij Kemper Beton nemen we verschillende maatregelen om zo CO2-bewust mogelijk te handelen. We vertellen je graag meer over hoe wij onze CO2-uitstoot reduceren en bij welke projecten wij al een belangrijke ondersteuning hebben geboden. Op deze pagina lees je meer over: 

Het beton van de toekomst

Kemper Beton en duurzaamheid

Zoals eerder aangegeven, vinden wij het klimaat en onze volgende generaties belangrijk. Om deze reden zijn wij actief bezig met het verduurzamen van onze processen. Denk hierbij aan: 

 • Grondstoffen.
 • Productieproces.
 • Product en productontwerp.
 • Bedrijfsproces.

Voor meer inspiratie, lees je ons MVO jaarverslag.

Keerwanden 

Inmiddels biedt Kemper Beton een betrouwbare totaaloplossing aan voor de GWW-markt, maar de specialisatie blijft natuurlijk de keerwanden. Wij focussen ons op:

 • Een lange levensduur van onze keerwanden.
 • Prefabricatie zonder afval.
 • Een verduurzaamd productieproces. 

Waterpasserende platen 

Met de waterpasserende platen behoudt je het groene karakter van de omgeving. Het grote voordeel van deze platen is dat ze veel meer water doorlaten dan betonplaten, wat zorgt voor het behoudt van het grondwaterpeil en verdroging tegengaat. Daarnaast hebben waterpasserende platen nog meer voordelen, namelijk:

 • Minimaal gebruik van materialen. maximaal draagvermogen.
 • CO2-footprint aanzienlijk gereduceerd.
 • Ruimte voor groen waardoor de biodiversiteit vergroot.
 • Open structuur waardoor water kan infiltreren.
 • Circulair, het product kan gemakkelijke hergebruikt worden;
 • Snel te verwerken.
 • Eigen ontwerp mogelijk.
 • Spreiding aslasten, waardoor minimale grondverlichting mogelijk is en bomen in de omgeving goed kunnen groeien.
Groenstrookplaat

ASCEM Special Technologies 

ASCEM Special Technologies (ASCEM) is het onderzoeks- en kennisinstituut van de BTE Groep. Het houdt zich bezig met alle aspecten van beton. Met de samenstelling, de toepassing, de eigenschappen van de verschillende materialen en hulpstoffen en het ontwikkelen van alternatieve bindmiddelen. ASCEM beschikt over de kennis om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van deze tijd.

In het kader van duurzaamheid houden we vrijwel al onze producten tegen het licht. Dat houdt onder andere in: minder materiaal gebruik, inzet van alternatieve bindmiddelen en gebruik maken van alternatieve wapeningsconcepten.  Streven is het maken van producten die het milieu niet belasten.

Project ProRail 

In opdracht van, is Kemper Beton in 2021 aan de slag gegaan om de perronkeerwanden te verduurzamen door ProRail. Dit in samenwerking met de collega's ASCEM, Romein en BTE.

Ook ProRail is continu op zoek naar een manier waarop ze hun producten kunnen verduurzamen. Kemper Beton heeft de MKI (Milieu Kosten Indicator) van de nieuwe perronkeerwand fors laten afnemen.

Kemper - Blog ProRail

Veelgestelde vragen over duurzaamheid en beton

Kemper Beton werkt graag samen met de markt om ideeën en of wensen te vertalen naar producten, daag ons uit!

Er worden bijvoorbeeld slankere constructies ontwikkelt, met minder beton, maar met dezelfde betrouwbaarheid en degelijkheid. 

Ja zeker heeft Kemper een duurzaamheidscertificaat, we hebben zelfs voor beiden productie locaties de CSC goud certificering! Deze hoge score hebben we te danken aan een aantal zaken. Het is allereerst essentieel dat de grondstoffen die we gebruiken van goede afkomst zijn. Daarnaast zijn onze bedrijfsprocessen veilig en op orde, wordt restbeton circulair gebruikt en zijn onze verbruiken inzichtelijk. Detail daarbij: we gebruiken groene stroom, rijden we steeds meer in elektrische auto's en gebruiken we steeds vaker elektrische heftrucks. Lees er meer over op: https://www.kemper.nl/nieuws/waarom-je-beter-kunt-kiezen-voor-duurzamer-csc-beton

Onze keerconstructies worden ontworpen op een levensduur van 50 tot 100 jaar. Echter de werkelijke levensduur van beton is vele jaren langer, denk hierbij aan de betonconstructies uit de Romeinse tijd.

Door tijdig de juiste partner te zoeken en de behoefte in kaart te brengen, kunnen we in de meeste gevallen samen een goede oplossing voor uw project uitwerken.

Heb je nog vragen?

Vul onderstaand formulier in om je vraag te stellen.