Kemper

Kemper: terreininrichting op grond van ervaring

Kemper staat bekend als de specialist in keerwanden. Oplossingsgericht, betrouwbaar, innovatief en efficiënt. Maar in de meer dan tachtig jaar die we nu bestaan, is er meer gebeurd dan het doorontwikkelen van keerwanden. Anno 2016 biedt Kemper totaaloplossingen voor de GWW-markt. Met recht ‘terreininrichting op grond van ervaring’ dus. Want voor elk vraagstuk bij de inrichting van uw terrein heeft Kemper een integrale oplossing. Of dat terrein nu een bedrijfsterrein, een park, een infra-knooppunt of een gemeentewerf is. Voor elke terreininrichting heeft Kemper de juiste knowhow en de juiste producten. Zoals gezegd zijn dit niet alleen keerwanden in alle variaties maar ook additionele producten zoals bedrijfsvloerplaten, afwatering, bloktreden enz. Eén gesprekspartner, één leverancier. Ontzorging die het niveau van het maaiveld overstijgt.

Met Kemper speelt u altijd op zeker

Kemper is specialist op het gebied van keerwanden. Bij tal van toepassingen, zoals grond- en waterkerende constructies, milieustraten en parkeer- en opslagfaciliteiten, zijn de keerwanden van Kemper de beste. Onze producten voldoen aan de eisen en normen volgens Eurocode, en worden altijd geleverd met kwaliteitscertificaten.

Keerwanden: variatie is onze norm


Grond

  • Moderne infrastructurele oplossingen in de GWW.
  • Infrastructurele constructies waar grond en water kruisen.
  • Hoogteverschillen bij op- en afritten, parkeerkelders, hellingbanen, laad- en loskuilen.
  • Esthetische afwerkingen van hoogteverschillen in binnenstedelijke gebieden.
  • Als kademuren en kerende constructies bij grachten en vijvers.

Opslag

  • Opslag van los te storten materialen, zoals: zand, grind, mest, diervoeders en zout.

Milieu

  • Multi-inzetbaar bij elke soort milieuvoorziening.
  • Bordessen.
  • Inrichting van milieustraten.
  • Gesloten, vloeistofdichte tankopslag.