Kemper
13 december 2021

Kemper innoveert: ontwikkeling duurzame perronkeerwand voor ProRail

Kemper innoveert

Het is een project waar innovatie de boventoon voert: in opdracht van en samenwerking met ProRail werkt Kemper Beton aan het verduurzamen van perronkeerwanden. ProRail tekende met vijf marktpartijen contracten voor het innovatiepartnerschap. Deze partijen, waaronder Kemper Beton, focussen zich op innovatieve materialen die de impact op het milieu flink verminderen.

Projectleider Guillaume Doudart de la Grée van BTE is enthousiast. Samen met collega’s Tom Glimmerveen (Kemper Beton), Abdulkadir Eraslan (ASCEM) en Joost van ’t Veld (Romein Beton) werkt hij sinds de zomer aan het innovatieve project dat door ProRail uitgeschreven werd.

Uitgelezen kans 

Kemper.

'ProRail is, net zoals de BTE Groep, continu op zoek naar verduurzaming en verbetering van haar producten. We zien dit ProRail-project dan ook als een uitgelezen kans om onze kennis en expertise in te zetten’, vertelt Doudart de la Grée. Het project van ProRail bestaat uit meerdere fasen. Uit alle bedrijven die hun ideeën hebben aangedragen voor de ontwikkeling van een duurzame perronkeerwand (fase 0) zijn vijf partijen gekozen die hun innovatie verder mogen uitwerken (fase 1). Kemper Beton is één van deze partijen.

Kracht van de combinatie

Guillaume legt uit dat het projectteam zich nu bezighoudt met uitwerken van de businesscase en het schrijven van een testplan. ‘We zijn drukdoende met het maken van berekeningen, tekeningen LCA-analyses en het doorrekenen van het verdienmodel. Kemper Beton is in dit project de inschrijvende partij voor ProRail maar, zoals we dat gewend zijn binnen BTE, maken we graag gebruik van de kracht van de combinatie. Vandaar dat de collega’s van Romein (voor de constructieve uitwerking) en ASCEM (bindmiddelen e.d.) aangesloten zijn om het beste uit dit project naar boven te halen’.

1980

Over het specifieke idee van Kemper Beton wil Guillaume Doudart de la Grée nog niet heel veel loslaten. Hij glimlacht vriendelijk wanneer hij zegt: ‘Zonder te veel te willen prijsgeven over onze innovatie, we zitten immers in een competitie met vier andere partijen, kan ik wel aangeven dat de crux ‘m zit in het gebruik van alternatieve grondstoffen en het reduceren van reguliere grondstoffen. Misschien leuk om te weten dat het ontwerp van de huidige perronkeerwanden al dateert van 1980. Dat waren vanuit verduurzamingsoogpunt gezien natuurlijk hele andere tijden’. Belangrijker dan de daadwerkelijke inhoud van de deelname van Kemper vindt Guillaume het initiatief van ProRail. ‘Het feit dat ProRail budget beschikbaar stelt aan de vijf partijen die geselecteerd zijn om hun idee verder te ontwikkelen, geeft het algemene belang van verduurzaming aan. Het is erg belangrijk dat we met elkaar met minder materialen meer functionaliteit creëren en daarnaast met materialen werken die een lage CO2-footprint hebben. We kunnen innoveren en leren! En dat gaat verder dan dit project.’

Een goede bijdrage

Kemper ontwikkelt duurzame perronkeerwand voor ProRail.
Op de foto v.l.n.r.: Guillaume Doudart de la Grée, Astrid Bunt (directeur Stations ProRail) en Karel van Gils (directeur Innovatie en Technische Vernieuwing ProRail). 

De inzending van Kemper Beton werd door de beoordelaars omschreven als “een goede bijdrage aan het oplossen van het probleem. ‘Op bijvoorbeeld innovatie en op het uitwerken van het plan scoorden we een prachtig cijfer. Een mooie basis om op door te gaan in fase 2 en verder natuurlijk!’, aldus een trotse Guillaume.

Op 12 november jl. werd het samenwerkingscontract met ProRail ondertekend. Volgens de projectleider gaat het projectteam vol vertrouwen de volgende fasen in. In de tweede fase mogen de partijen een mal aanschaffen, de keerwand storten en testen en kan de validatie van de oorspronkelijke berekeningen plaatsvinden. In fase 3 worden de perronkeerwanden (na een positief resultaat uit fase 2) daadwerkelijk geproduceerd, worden deze verwerkt in een perron en gedurende enige tijd gemonitord. ‘Vanaf 2024 zijn de resultaten bekend en het jaar daarna zouden de eerste perronkeerwanden op de stations hun intrede moeten kunnen doen. We kijken er vol verwachting naar uit!’

Samenwerken 

We zijn ervan overtuigd dat we alleen maar samen kunnen innoveren en verduurzamen. Wil je meer informatie over deze ontwikkeling of eens praten over een andere oplossing, dan kun je contact met ons opnemen via info@kemper.nl of 013 - 465 1651.