Kemper
10 januari 2022

Waterkering met betonnen keerwanden: vier voorbeelden

Kemper Beton B.V. - Keerwanden voor waterkering

Waterkering met betonnen keerwanden: we zien het steeds meer. Onder andere omdat gemeenten bij nieuwbouw op bedrijventerreinen steeds vaker een regenwaterbassin eisen. En er zijn meer voorbeelden van waterkering waarbij prefab keerwanden zijn gebruikt. Hier volgen er vier.

1. Waterkering bij een duikerbrug

Kemper Beton B.V. - Keerwanden voor waterkering

Bij het nieuwe dorpshuis in Noordeloos is een duikerbrug gemaakt, waarbij twee rijen betonnen keerwanden tegenover elkaar de basis van de waterkering vormen. In de wanden is een sparing gemaakt voor een betonnen buis waar het water door kan stromen. Om ze waterdicht te maken, zijn de sparingen afgesloten met een rubberen afdichtingsring. Aanstorten in het werk was hierdoor niet meer nodig. In samenwerking met zusterbedrijf De Hamer Beton B.V. hebben we ook de betonbuizen geleverd.

2. Een fraaie vijver

Textafoam Tilburg Bij het terras van het Tilburgse bedrijf Textafoam is met betonnen keerwanden een vijver gerealiseerd. Aan de buitenzijde keren de elementen grond en aan de binnenzijde water, met wat hulp van vijverfolie. Normaalgesproken is een keerwand tien centimeter dik, maar op verzoek van de architect is het bij dit project het dubbele. Hierdoor past de afwerkrand van de waterkering perfect in het robuuste geheel.

3. Keerwanden in zee

Kemper Beton B.V.  - Keerwanden in zeeVoor een verbreding van een bedrijventerrein in Vlissingen was waterkering in zee nodig. Om dit te realiseren zijn betonnen keerwanden in de helling geplaatst, maar niet voordat er een aantal uitdagingen waren getackeld. Eén daarvan: de getijden eb en vloed. Deze zorgen voor veranderlijke omstandigheden, waardoor stabiliteit essentieel is. Dit wordt onder meer gewaarborgd door de massa keien aan de waterzijde; die vangen de zeeslag op.

Een andere uitdaging kwam van boven: het verkeer op het parkeerterrein. Om de straatbelasting op te vangen, zijn de vier meter hoge wanden uitgevoerd met een verlengde voet en hiel. Ook het zoute zeewater stelt het beton op de proef, maar dankzij een speciaal betonmengsel zijn de wanden hiertegen bestand. 

4. Regenwaterbassin in Dordrecht

Regenwaterbassin Dordrecht Tot slot: waterkering voor een bassin, wat dus steeds vaker een eis van gemeenten is. Zo ook bij een nieuw distributiecentrum in Dordrecht. Hier is een bassin met betonnen keerwanden aangelegd om het regenwater vast te houden en langzaam door het gebied te laten sijpelen. Het grote voordeel van deze keerwanden: ze hebben veel minder grondoppervlak nodig dan een traditioneel bassin met zandheuvels. 

Wil je extra inspiratie?

In de inspiratiegids van Kemper Beton vind je nog meer voorbeelden van grondkering. Ook lees je hierin alles over waterkering en hoogteverschillen. Wil je de Inspiratiegids ontvangen? Download de inspiratiegids hieronder. 

New call-to-action