Kemper
Landen en EcoWerf bouwen gezamenlijk aan de uitbreiding van een diftar- recyclagepark in Landen. Dit recyclagepark wordt door aannemer WeGroSan groter gemaakt, zodat het mogelijk is om meer afvalsoorten te scheiden voor recyclage. WeGroSan is gespecialiseerd in de realisatie van milieu- en civieltechniek.  

Kemper heeft voor de uitbreiding van het recyclagepark een aanbieding gemaakt op basis van het bestek en de tekening. Na de aanbesteding heeft Kemper een alternatief voorgesteld. Na verschillende berekeningen bleek dat er geen dubbelkerende, maar enkelkerende keerwanden geleverd konden worden.

Volgens planning wordt het nieuwe recyclagepark in oktober 2017 in gebruik genomen.
Containerpark_Belgie_2017_13_1

Projectfoto's

Heeft u vragen?

Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.