Kemper

In 2011 werd Kemper door Stable International, management en tevens projectontwikkelaar van de uitbreiding van Rosada Factory Outlet uit Roosendaal, benaderd om mee te denken over de uitbreiding van het bedrijfsterrein van de bekende Outlet. Kemper heeft voor de terreinafscheiding, het keren van de grondwal en de keerwanden voor de nieuwe parkeergarage een voorstel gedaan.

Samenwerken

Omdat Kemper al vroeg bij het project was betrokken, heeft Gebr. Moerland in de aanbestedingsfase contact gehad met Kemper. In oktober 2014 is het project aangenomen. In goed overleg zijn er ontwerpwijzigingen tot stand gekomen. Zo zijn er slimmere oplossingen uitgewerkt, om uiteindelijk het distributiegedeelte van de Rosada Factory Outlet uit het zicht van de klanten te onttrekken, om zo een dorp achter een dijk te creëren.

Uitbreiding_Rosada_Outlet_Center_15_1

Kemper regelt levering en montage

Gebr. Moerland en Kemper zijn uiteindelijk tot een opdracht voor levering en montage gekomen. Kemper heeft 80 meter kleine keerwanden (1,5 m¹ hoog en 5 m¹ lang), 400 meter hoge keerwanden (4 m¹ hoog en 2 m¹ lang) en hoekoplossingen geleverd. Op en voor enkele keerwanden is door de aannemer metselwerk aangebracht. Deze gemetselde keerwanden stonden, op advies van Kemper, op een constructievloer. Deze constructievloer is door Gebr. Moerland aangebracht, Kemper heeft de keerwanden hierop geplaatst en verankerd.

De levering en montage van de keerwanden is uitgevoerd door RBC Transport B.V. Groot voordeel bij deze werkwijze (zowel leveren als monteren), is dat zelfs de hoge en lange wanden direct vanaf de vrachtwagen zijn gesteld. Dit zorgt voor een kortere doorlooptijd van het project. Ook heeft de aannemer bij deze werkwijze geen telekraan nodig.

Uitbreiding_Rosada_Outlet_Center_4

Projectfoto's

Heeft u vragen?

Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.