Kemper
11 juni 2024

Voor ons is het milieu elke dag belangrijk

Duurzaamheid windmolens

Het was onlangs Wereldmilieudag, een dag die in het teken staat van bewustwording. Wist je dat we bij Kemper Beton ook de andere 364 dagen van het jaar bezig zijn met duurzaam en verantwoord ondernemen? Gewoon, omdat we willen dat we ook straks van een gezonde en leefbare aarde kunnen genieten.

Voor ons is besparen op en zuinig omgaan met energie al gewoon, net als geleidelijk overstappen op elektrische voertuigen. Bij ons moederbedrijf BTE hebben we bovendien een cementvervanger ontwikkeld. Die heet Invie en zorgt ervoor dat we minder portlandcement hoeven te gebruiken bij het maken van onze producten. En minder portlandcement betekent ook een lagere uitstoot van CO2.

Zand en grind uit oud asfalt

Wat weinigen weten is dat wij ook proeven nemen met het gebruik van zand en grind dat wordt gewonnen uit thermisch gereinigd teerhoudend asfalt. Teer werd in het verleden als bindmiddel in asfalt gebruikt maar is sinds de jaren negentig niet meer toegestaan.

Door teerhoudend asfalt (dat vrijkomt bij bijvoorbeeld vervanging van wegen) thermisch te reinigen, krijgen we schoon granulaat. Dat secundaire toeslagmateriaal kunnen we gebruiken bij het maken van betonproducten. De energie die bij het proces vrijkomt zetten we via stoomgeneratoren om in elektriciteit.

Het vinden van de zogenaamde secundaire grondstoffen is een constante zoektocht voor ons en zeker geen gemakkelijke. We zijn weliswaar groot voorstander van het opnieuw gebruiken van grondstoffen en materialen om zo het milieu minder te belasten, maar we willen zo min mogelijk concessies doen aan de vertrouwde kwaliteit van onze keerwanden.

Dat betekent dat we nieuwe vindingen uitgebreid testen op onder andere de sterkte en ook op het uiterlijk van de producten. Een proces van vallen en opstaan, want soms zorgen de secundaire grondstoffen voor een onbedoeld neveneffect. En dat daagt ons dan weer uit voor het zoeken van oplossingen of is finetunen nodig.

Hoopvol

Het is mogelijk om zand en grind te winnen uit teerhoudend asfalt door het te verhitten. Met het vrijgekomen gezuiverde zand en grind hebben we al verschillende keerwanden en tegels gemaakt. Dat lukte met 5, 10, 30 en zelfs 50 procent vervanging van het primaire toeslagmateriaal. En de resultaten zijn hoopvol.

Op dit moment zijn we de laatste onderzoeken aan het verrichten. We verwachten dat ze in augustus zijn afgerond, waarna we het in onze producten kunnen verwerken.  Onze stip op de horizon is het maken van alleen nog maar prefab betonelementen met herwonnen grondstoffen.

Samen

En de prijs? Helaas is produceren met herwonnen grondstoffen niet goedkoper. Dat komt door alle aanvullende stappen zoals het reinigen, sorteren en transporteren. Om toch te kunnen innoveren en de duurzame ontwikkelingen voort te zetten en op grote schaal in te voeren, hebben we de hulp nodig van wat we ‘de keten’ noemen. Dat zijn de bedrijven die ons aan de opnieuw gewonnen grondstoffen kunnen helpen, maar ook onze afnemers. Afnemers die misschien iets meer willen betalen voor een duurzamer product omdat zij zich realiseren dat goedkoop niet altijd een duurzame aankoop is.

Zoals wij binnen ons moederbedrijf BTE de ‘kracht van de combinatie’ kennen, zou je hier kunnen spreken van de ‘kracht van de keten’. Want alleen ga je hard, maar samen kom je verder.