Kemper
25 januari 2023

Slankere keerwanden Uithoornlijn maken project nog duurzamer

Slankere keerwanden Uithoornlijn

Wanneer de Uithoornlijn straks klaar is reis je in ongeveer een half uur vanuit Uithoorn naar Amsterdam Zuid. Deze eerste regionale tramverbinding – met lijnnummer 25 - sluit naadloos aan bij de toekomstvisie van opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam (VRA): hoogwaardig openbaar vervoer voor iedere reiziger. Bouwer Dura Vermeer verwierf de opdracht voor dit unieke project. Het bedrijf deed voor de keerwanden uitvraag bij onder andere Kemper Beton. Kemper ging voor een duurzamer alternatief en kreeg de opdracht. Een verhaal over verder kijken dan je ‘offerteneus’ lang is.

"Bij de aanvraag van de offerte en het bijbehorende toepassingsgebied viel het direct op dat er behoorlijk zware elementen uitgevraagd werden”, zegt Guillaume Doudart de la Grée, productmanager bij BTE.

"Waarom dat noodzakelijk was, was niet meteen duidelijk. Dat was voor de collega’s van Kemper mede de trigger om te kijken of het niet duurzamer kon. Later bleek dit goed te passen bij de doelstellingen van het project. De VRA, de projectorganisatie van de gemeente Amsterdam en Dura Vermeer hebben namelijk een gezamenlijk duurzaamheidsprogramma voor de Uithoornlijn.”

"Hierop is de vraag neergelegd bij de betontechnoloog Erwin Aertssen van Kemper en bij mij”, zegt Guillaume. "De vraag was te onderzoeken hoeveel we zouden kunnen besparen op de huidige MKI’s.”

Sein op groen

"Verzwarende eisen waren niet aanwezig in het project. Het sein om een duurzamere variant aan te bieden dan gevraagd, waarbij we spaarzamer konden omgaan met materialen en grondstoffen, stond daarmee op groen”, legt Guillaume uit.

Dat bleek ook te passen bij de duurzaamheidsambities van het project zelf. ,,We wisten hiermee maar liefst een reductie van 60% van het gewicht en een aanzienlijke verlaging van de kosten te bereiken. De impact op de Milieu Kosten Indicator, de score die alle milieueffecten samenvat en uitdrukt in euro's, was groot. We besloten onze klant te informeren over ons alternatieve voorstel voor een standaardelement uit het productenportfolio van Kemper”.

Dura Vermeer was verbaasd, aldus Guillaume. "Ze vroegen of het wel klopte. We konden dat natuurlijk bevestigen, want we hadden het tot op detail door- en uitgerekend. Dit project kon, door gebruik te maken van een duurzamer alternatief, perfect gerealiseerd worden.”

Nòg duurzamer

Dura Vermeer stemt in en past op basis van de berekeningen van Kemper de originele uitvraag aan, met daarbij de vraag of het nóg duurzamer kan. "Die uitdaging zijn we uiteraard aangegaan. We waren immers al goed op weg. We zijn gaan bekijken hoe we optimaal van het huidige seizoen konden profiteren. Een betonproduct hardt immers sneller uit bij hoge temperaturen dan bij lage. Zo was er minder klinker nodig en was de CO2-footprint lager.”

Hij vervolgt: "Samen met onze transportpartner Bouwvervoer hebben we de MKI verder kunnen reduceren. Bouwvervoer heeft vrachtwagens die geoptimaliseerd zijn voor een specifiek product. Dit maakt het mogelijk om materialen met minder CO2 op de bouwplaats te leveren. Daarnaast zijn er alternatieve brandstoffen, die gemaakt zijn van hernieuwbare energiebronnen. De CO2-emissie van 1 liter HVO100 is 0,314kg en van een liter standaard diesel (B7) is dit 3,262kg. Wij kopen gecertificeerde HVO100 bij onze leverancier Neste.”

Uiteindelijk is het voorstel voorgelegd aan Dura Vermeer. "We konden een reductie van 12,3% op de MKI van ons standaardelement realiseren. Dit vertaalt zich naar een CO2 equivalent van 16,6% op de referentiewaarde. Het gaat hierbij concreet om een besparing van 10.091,93 kg/CO2 eq,. Dat is gelijk aan de jaaropname van 400 bomen.”

Focus

"Ik ben blij dat we dit resultaat hebben weten te realiseren. Mede doordat mijn collega’s van Kemper zo alert en bewust waren om hun vraagtekens te zetten bij de oorspronkelijke uitvraag. Een terechte focus op duurzaamheid noem ik dat.”

"Daarom is het belangrijk om vroeg aan tafel te zitten bij opdrachtgevers of aannemers, want dan kun je als producent met behulp van je expertise beter inspelen op de vraag van de klant en al direct inzetten op duurzaamheid. Ketensamenwerking noemen we dat. En dat is toch waar we als branche, opdrachtgever én leverancier, onze verantwoordelijkheid in moeten nemen. Samen kunnen we het verschil maken.”

Referentie Waterblock