Kemper
3 oktober 2022

Keerwanden van Kemper helpen bij natuurbehoud in Noord-Brabant

Westelijke Langstraat

Omdat een van de watergangen bij de herinrichting van natuurgebied Westelijke Langstraat verruimd maar niet breder kon worden, waren keerwanden van Kemper Beton dé oplossing. "We werken vaker met Kemper Beton en we zijn tevreden. Dus dan is de keus niet moeilijk", zegt technisch manager Martijn Struijk van aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven.

De herinrichting van het 625 hectare grote Natura 2000-gebied dat tussen Waalwijk en Waspik ligt, is uitgevoerd door aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven. Dat deden de twee bedrijven in opdracht van Waterschap Brabantse Delta.

Verdroging

De herinrichting was nodig omdat de natuur in het gebied is aangetast door verdroging en stikstofvervuiling. De ontwikkeling van nieuwe natuur en het herstel van bestaande natuur en landschap moet zorgen voor herstel en behoud.

Een van maatregelen is een stabielere en hogere waterstand. Zo blijft er meer kwelwater in het natuurgebied. Om dat te bereiken moesten veel stuwen, gemalen, inlaten worden aangepast of aangelegd. Ook zijn nieuwe watergangen gegraven of bestaande aangepast.

Bomen langs het water

De keerwanden van Kemper Beton liggen over een lengte van bijna 200 meter aan beide kanten van een van de watergangen. Struijk: "Omdat er aan één zijde bomen langs het water staan en de wortels uiteraard niet beschadigd mochten worden, kun je niet met damwanden beschoeien. Daarom is gekozen om keerwanden tegenover elkaar te zetten en een bak te maken. Wij hebben het ontwerp van de watergang gemaakt en Kemper het ontwerp van de keerwanden."

En dat ging goed en vlot. "De communicatie met Kemper Beton is prettig, Er wordt vanaf de offertefase meegedacht en afspraak is afspraak. Het moest in korte tijd gebeuren en dat is allemaal goed gegaan."