Kemper
15 februari 2023

Duurzame perronkeerwanden Kemper en ASCEM twee jaar lang op station Blerick

Duurzame perronkeerwanden Kemper en ASCEM

Kemper Beton werkt in opdracht van en in samenwerking met ProRail aan het duurzamer maken van perronkeerwanden. ProRail tekende met een aantal marktpartijen contracten voor het innovatiepartnerschap. Deze partijen, waaronder Kemper Beton, focussen zich op innovatieve materialen die de impact op het milieu flink verminderen.

Kemper Beton kon de duurzamere perronwanden maken dankzij de samenwerking met ASCEM, die het milieuvriendelijkere bindmiddel voor de perronwanden ontwikkelde. Er werden eerst twee proefelementen geproduceerd, waarna de vijf wanden volgden die bij station Blerick in Limburg zijn geplaatst. Ze worden daar twee jaar lang in de gaten gehouden. Een mooi resultaat, behaald door inspanningen van productie en verkoop van Kemper Beton, ASCEM en andere betrokkenen.

Het project van ProRail bestaat uit meerdere fasen. Fase 0 was dat uit een aantal partijen die hun ideeën hebben aangedragen voor de ontwikkeling van een duurzame perronkeerwand er enkele zijn gekozen. Zij mochten hun innovatie verder uitwerken, fase 1. Op 12 november 2021 werd het samenwerkingscontract met ProRail ondertekend. 

Test goed doorstaan

In de tweede fase mochten de overgebleven partijen een mal aanschaffen, de keerwand storten en testen en vond de goedkeuring van de oorspronkelijke berekeningen plaats. Kemper kreeg van ProRail de bevestiging dat zij de testfase goed doorstaan had en als één van de partijen mocht doorstromen naar de volgende fase. In fase 3, de veldtest, zijn de vijf geproduceerde perronkeerwanden daadwerkelijk geplaatst in een perron en worden ze gedurende twee jaar gemonitord. 

Het project is een initiatief van ProRail. Brenda Struve, projectmanager van ProRail: “Beton heeft een flinke CO2-footprint. Wij hebben ons ook geconformeerd aan het Betonakkoord en willen dus onze bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot.”

blerick2

Kennis

Voor ProRail zijn de perrons ‘een uitgelezen product’ om te verduurzamen. “Maar daar hebben we natuurlijk wel de hulp, kennis en expertise van de leveranciers bij nodig. Vandaar dat we tot innovatiepartnerschappen zijn overgegaan. Door intensief samen te werken met producerende partijen kunnen we duurzame ontwikkelingen stimuleren. In dit specifieke geval dus de ontwikkeling van een duurzame perronkeerwand. We zijn met vijf partijen gestart, waarvan Kemper Beton er dus één is.”

Struve benadrukt dat het project voor ProRail geenszins een competitie of wedstrijd is. “Al snap ik dat voor de deelnemende partijen, die toch elkaars concurrenten zijn, er wellicht een wedstrijdelement in gevoeld wordt. Maar de insteek is met elkaar tot verduurzaming en verbetering komen. En dat vanuit de wens om echt een bijdrage te willen leveren aan de CO2-reductie.”

'Prachtig resultaat'

De veldtest is nu begonnen. Kempers perronkeerwanden worden getest en gemonitord. “Het behalen van deze fase in het project is op zich al een prachtig resultaat”, gaat Struve verder. ProRail zelf leert ook veel van de innovatieve partnerschappen. “Voor iedere deelnemer aan een dergelijk traject is er de kans om duurzaam te ontwikkelen, samen met de opdrachtgever, ProRail in dit geval. Wij zien dat er heel veel kennis in de markt zit en kunnen dan ook veel van onze partners leren. Het is goed om als opdrachtgever hierin gezamenlijk op te trekken met je leverancier. Samen leren is goed.” 

Prettige partner

Over Kemper Beton is Struve van ProRail positief. “Ik kan wel zeggen dat we onder de indruk zijn van hoe serieus zij dit traject zijn aangegaan. De communicatie verloopt goed. Kemper is een prettige partner.”

blerick3